ขันธ์ 5

ขันธ์ 5 คืออะไร? มาทำความรู้จัก และเรียนรู้สัจจะชีวิต

สำหรับผู้ที่นับถือในพุทธศาสนา ต้องเคยได้ยินคำสอนทางศาสนาเรื่อง ขันธ์ 5 ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแน่นอน แม้หลาย ๆ คนอาจจะไม่ได้ศึกษาอย่างเจาะลึกในศาสนาพุทธมากก็ตาม ตอนนี้คงมีคำถามว่าขันธ์ 5 คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง ให้นึกตอนนี้ก็อาจจะนึกไม่ออก หรือจำไม่ได้ว่าคืออะไร

วันนี้ LOTTOVIP จึงพาทุกท่านไปรู้จักกับขันธ์ 5 กันแบบพื้นฐานที่ชาวพุทธควรรู้เอาไว้ พร้อมทั้งพาไปรู้จักขันธ์ 5 ที่ไม่ใช่เพียงคำสอนทางศาสนา แต่ว่าคืออะไร ก็ต้องลองไปติดตามกันดูได้เลย

ทำความรู้จักขันธ์ 5

ขันธ์ 5 หรือเบญจขันธ์ เป็นหนึ่งในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่พูดถึงเรื่องสัจจะแห่งชีวิต ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่คงทนถาวร หรือเป็นสิ่งชั่วคราว แบบชีวิต หรือร่างกายของเรานี้เอง ที่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หากจะให้อธิบายเกี่ยวกับขันธ์ 5 ให้ง่ายกว่านี้ ก็อาจจะเป็นเรื่องยากอยู่เช่นกัน เพราะสิ่งนี้อาจจะเป็นเรื่องที่นามธรรมมากที่สุดก็ว่าได้

แต่ขันธ์ 5 คือส่วนประกอบทั้ง 5 ที่ทำให้เกิดเป็นตัวตน หรือชีวิตขึ้นมา ซึ่งอาจจะประกอบเป็นคน หรือเป็นสัตว์ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ก็ได้ โดยขันธ์ 5 ก็ยังสอดคล้องในหลักธรรมอริยสัจ 4 ที่หลาย ๆ คนนั้นใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอีกด้วย

เบญจขันธ์

ขันธ์ 5 ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ส่วนประกอบทั้ง 5 ของขันธ์ 5 ประกอบไปด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • รูปขันธ์ หมายถึง สิ่งที่เป็นรูปธรรม เห็นได้ จับต้องได้ หรือกล่าวคือร่างกายของเรานั่นเอง
  • เวทนาขันธ์ หมายถึง สิ่งที่เป็นความรู้สึกของเรา ไม่ว่าจะเป็นความดีใจ เสียใจ ความสุข ความทุกข์ ความเศร้า
  • สัญญาขันธ์ หมายถึง ความจำได้ หรือข้อมูลที่เก็บเอาไว้ เช่นการจำได้ว่าสิ่งนี้เป็นสีอะไร สิ่งนี้เป็นสัตว์ หรือสิ่งนี้เป็นมนุษย์
  • สังขารขันธ์ หมายถึง สภาวะจิตที่ปรุงแต่ง ซึ่งทำให้สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ต่างกันไป และทำให้สามารถแยกแยะได้
  • วิญญาณขันธ์ หมายถึง จิตที่รู้แจ้งถึงสิ่งต่าง ๆ ผ่านทั้งสัมผัสทั้ง 6 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

ขันธ์ 5 เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง

ดังที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าขันธ์ 5 นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับอริยสัจ 4 อยู่บ้าง โดยจะไปสอดคล้องกับเรื่องของทุกข์นั่นเอง โดยทุกข์นั้นเกิดจากความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ต่าง ๆ โดยทุกข์นั้นก็อาจจะเกิดจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเรา และทุกข์ที่เกิดจาก การเกิด แก่ เจ็บ ตาย

ซึ่งหากเราเข้าใจเรื่องของขันธ์ 5 หรือสัจจะแห่งชีวิต ว่าทุกอย่างนั้นมีการเกิดขึ้น มีการเปลี่ยนแปลง และคือความไม่คงทนถาวร ซึ่งไม่มีใครสามารถบังคับให้เกิด หรือไม่ให้เกิดได้ ก็อาจทำให้พ้นทุกข์ในเรื่องนี้ไปได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งทุกท่านก็สามารถลองคิด ลองปฏิบัติตามได้

แต่งขันธ์ 5

การแต่งขันธ์ 5 คืออะไร

ในวันนี้เราไม่ได้จะพูดเพียงเรื่องของที่เป็นหลักธรรมคำสอนเพียงอย่างเดียว แต่จะขอพูดถึงการแต่งขันธ์ 5 เพื่อไหว้บูชาของมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเพื่อการไหว้ขอขมากันด้วย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่มีการทำต่อ ๆ กันมา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการบูชา

โดยสิ่งของที่ต้องมีสำหรับการแต่งขันธ์ 5 ได้แก่ เทียนขาว 5 เล่ม ธูป 5 ดอก ดอกมะลิ หรือจะเป็นดอกบัวสีขาวก็ได้ พร้อมเงิน 24 บาท และหมากพลู และต้องเตรียมธูปอีก 16 ดอก ไว้สำหรับจุดด้วย

โดยให้จัดเตรียมสิ่งที่ต้องการบูชามาไว้ด้านหน้า หากเป็นวัตถุมงคลก็ให้วางใส่ไว้ในพานที่แต่งไว้ได้เลย แล้วให้จุดธูป 16 ดอก จากนั้นให้ยกพานขึ้นเหนือหัวแล้วตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้กล่าวชื่อสิ่งที่ต้องการบูชา แล้วจึงกล่าวชื่อ-นามสกุลตนเอง บอกวันเกิด ที่อยู่ เพื่อเป็นการบูชา และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา ก็เป็นอันเสร็จ

อริยสัจ 4

อริยสัจ 4 เป็นหนึ่งในคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่หลาย ๆ คนหากยึดสิ่งนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ก็จะช่วยให้คลายความทุกข์ คลายปัญหาต่าง ๆ ไปได้ โดยหลักธรรมคำสอนนี้มีความหมายว่า ความจริงอันประเสริฐ ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ โดยประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทาน ได้ชื่อว่าเป็นการทำทานที่ได้บุญมากที่สุด เพราะเป็นการทำบุญกับพระสงฆ์ โดยไม่เลือกว่าต้องทำกับพระสงฆ์รูปไหน หลาย ๆ ครั้งเมื่อต้องการจะทำบุญในวันเกิด หรือทำบุญเพื่อสะเดาะเคราะห์ หลาย ๆ คนก็เลือกที่จะทำบุญโดยการถวายสังฆทาน

หวยออนไลน์

หากได้เสริมสิริมงคลจากการแต่งขันธ์ 5 บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันแล้ว ก็ต้องลองมาเล่นหวยออนไลน์กันดูหน่อย เพราะหวยออนไลน์เล่นง่าย มีให้เลือกเยอะ และยังใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเรามีเว็บที่อยากแนะนำให้ไปลองใช้งานกัน คือ เว็บเศรษฐี เว็บ RUAY และเว็บ LOTTOVIP

ขอบคุณรูปภาพบางส่วนจาก sanook

สรุป

ไม่ว่าจะเป็น ขันธ์ 5 ที่เป็นหลักธรรมคำสอน ที่ทุกท่านสามารถไปศึกษา เพื่อเรียนรู้สัจจะแห่งชีวิต หรือจะเป็นขันธ์ 5 ที่บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกกันได้ว่าจะทำ หรือไม่ทำ ไม่มีสิ่งใดผิดแน่นอน แต่หากเราได้เรียนรู้เอาไว้ ก็ล้วนแต่จะเป็นเรื่องดีแก่ตัวเราเอง

บทความแนะนำ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

จำฉันไว้ในระบบ ลืมรหัสผ่าน